Tuesday, 5 July 2011

Gambar 3D Yang Menarik

Cermin Di Lantai

Gali-Gali

Hati-Hati Kerja Sedang DiJalankan

Bersedia...Terjun

Lautan Di Bandar
Gambar 3D yang menarik ini dihasilkan artistik-artistik yang pakar membuat lukisan 3D. Mereka hanya melukis dikaki lima sahaja. Untuk melihat gambar yang lebih menarik sila layari http://villageofjoy.com/amazing-3d-sidewalk-art/.

No comments:

Post a Comment